Andijon davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.06.2020.F.60.04