Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.2020. Fil.76.04