Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi DSc.05/30.12.2019.Qx.13.01