Samarqand davlat tibbiyot instituti huzuridagi DSc.04/05.06.2020.Tib.102.02