Buxoro muhandislik-texnologiya instituti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Т.101.01