Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/05.06.2020.Ped.76.03