Toshkent davlat texnika universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.Т.03.04