Sudyalar oliy maktabi huzuridagi PhD.37/27.02.2020.Yu.107.01