Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD.03.30.12.2019.FM.55.01