Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Tar.72.07