Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi DSc.13.30.12.2019.Т.07.02 raqamli ilmiy kengash