Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Ped.78.03