Termiz davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Т.78.01