Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi DSc.13.30.12.2019.Т.07.01 raqamli ilmiy kengash

Monitoring

Dissertatsiya himoyalari (yillar va oylar kesimida)

Ixtisoslik shifrlari bo`yicha monitoring

Daraja turi bo`yicha monitoring

Kengash a'zolari monitoringi
Ishtirok Savol berish So`zga chiqish
Хамдамов Р. Х. 4 3 3
Фозилов Ш. Х. 4 2 2
Аллоев Р. Д. 3 2 1
Мусаев М. М. 4 2 3
Онорбоев Б. О. 3 2 1
Рахимов Ш. Х. 4 3 1
Сафаров Т. 4 1 2
Бекмуратов Т. Ф. 4 2 2
Рахматуллаев М. А. 4 2 3
Мухамедиева Д. Т. 4 2 1
Зайниддинов Х. Н. 3 1 1
Бабомурадов О. Ж. 4 2 1
Муминов Б. Б. 4 4 4
Ганиев С. К. 4 1 1
Абдурахимов Б. Ф. 4 2 1
Каримов М. М. 3 2 2
Камилов М. М. 2 2 1
Қобулов А. В. 3 1 1
Равшанов Н. 4 2 3
Хўжаев И. К. 4 2 1