Immunologiya va inson genomikasi instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Tib.50.01