Yadro fizikasi instituti huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM.01.02