Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.11.2021.Т.55.06