Urganch davlat universiteti huzuridagi Phd.03/30.06.2021.Tar.55.05