Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Тib.49.01