Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/31.03.2021.FM.70.06