Qarshi davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05