Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2020.I.16.02