Toshkent davlat transport universiteti huzuridagi DSc.15./31.12.2020.I.09.04