O‘simlik moddalari kimyosi instituti huzuridagi DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01