Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/30.06.2020.Tib.116.01