Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali huzuridagi PhD.04/30.09.2020.Tib.123.01