Ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi PhD.36/30.01.2020.Qx.103.01