Geologiya va geofizika instituti huzuridagi DSc.24/30.10.2020.GM.125.01