O‘zbekiston davlat san’at muzeyi huzuridagi PhD.08/09.07.2020.San.118.01