Toshkent kimyo-texnologiya instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02