Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.09.2020.FM.55.04