Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.B.02.08