Toshkent davlat transport universiteti huzuridagi DSc.15/27.02.2020.T.73.02