Buxoro davlat tibbiyot instituti huzuridagi DSc/PhD.04/30.12.2019.Tib.93.01