Sharqshunoslik instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Tar.44.01