Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi DSc.03/10.12.2019.I.16.01