Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti huzuridagi DSc.14/30.12.2019.I.84.01