Toshkent arxitektura-qurilish instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.А.11.02