Astronomiya instituti huzuridagi DSc.02.30.12.2019.FM.15.01