Samarqand davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.01.2020.Ped.02.06