Guliston davlat universiteti huzuridagi PhD.03/27.02.2020.Fil.91.02