Toshkent farmasevtika instituti huzuridagi DSc.04/30.12.2019.Far.32.01