Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Gr.02.07