O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.27.01