Namangan davlat universiteti huzuridagi PhD.03/04.06.2020.Ped.76.02