Toshkent davlat agrar universiteti huzuridagi PhD.05/30.12.2019.Qx.13.02