Buxoro davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.В.72.02