O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi PhD.03/30.12.2019.San.54.01