Samarqand davlat tibbiyot instituti huzuridagi PhD.04/30.12.2019.Tib.102.01