Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti huzuridagi DSc.02.30.12.2019.Т.61.01